DIMENSIES

In 1884 kwam Platland (Flatland, a romance of many dimensions voor het eerst uit. Het werd geschreven door Edwin Abbott, een Engelse schoolmeester. Het boekje vertelt beeldend over de ontmoetingen van een vierkant uit Platland met figuren uit andere dimensies en neemt ondertussen de Victoriaanse klassenmaatschappij op de hak.

Dimensies - Flatland

Flatland (Platland)

Rond mijn 20ste heb ik dit boekje voor het eerst gelezen, een cadeautje van mijn broer. Ik ben hem er nog steeds dankbaar voor, en ik raakte helemaal in de ban van dimensies. Dit boekje heeft mijn inzichten in heel veel dingen veranderd. Mijn inzichten zijn wel mijn inzichten, die niet geheel op wetenschap zijn gebaseerd. Je zou ze dus ook mijn hersenspinsels kunnen noemen.

Wil je het begrip dimensies op zoeken via het internet, dan kom je een onuitputtelijke stroom van theorieën tegen.
De wiskundige.
De theologische.
De goddelijke.
De psychologische.
En het rijtje gaat maar door.

Wij met z’n allen hier op aarde leven in de 3de dimensie, daar zijn we het er wel over eens.

Geïnspireerd door het boek Platland heb ik mijn eigen visie gecreëerd.
In de 3de dimensie, die van hoogte, breedte en diepte, (de wereld waarin wij leven) kunnen wij de 2de, 1ste en dimensie 0 zien.

Dimensie 0 is een stip, de 1ste is een lijn, de 2de een plat vierkant, en de 3de is een kubus.

Omgekeerd is dat niet het geval.

Dimensie 0 (de stip) ziet niks.
Dimensie 1 (de lijn) ziet de 2de als een stip/stippels dus niet als een lijn.
Dimensie 2 (het platte vierkant)ziet de 3de als een lijn/lijnen en stip/stippen, dus niet als een kubus.
Dimensie 3 (de kubus) ziet de 4de als…… (dat mag je zelf invullen, nadat je verder heb gelezen)
Oplopend in de dimensies zie je dus wel wat, je kunt alleen niet het geheel overzien.

De 4de zou volgens Albert Einstein de (ruimte) tijd zijn.
Deze 4de dimensie is voor ons 3 dimensionale wezens niet waarneembaar. Doordat de 4de dimensie niet waarneembaar is voor ons wordt er ook wel gezegd dat het wetenschappelijk niet mogelijk is aan te tonen dat er een 4de dimensie bestaat of niet.
In de 4de dimensie zou tijd niet bestaan, geen verleden en geen toekomst, alleen het nu.
Wij 3D’ers kennen wel tijd, dus ook een verleden,heden, en toekomst.

Maar waar is die 4de dimensie dan?
Volgens mij overal om ons heen, onzichtbaar voor onze aardse 3D ogen.
Zouden wij dus in de 2de dimensie leven, dan zouden we wel iets van de 3de kunnen zien, maar nooit het geheel. We kunnen dan alleen maar aannemen dat er zoiets als een kubus zou kunnen bestaan.
Sommige 2 dimensionale wezens zouden het bestaan van een kubus als pure waanzin afdoen, immers wat je ziet bestaat, wat je niet ziet bestaat niet.

Andere zouden een rotsvast geloof hebben in het bestaan van de kubus, enkel alleen maar doordat een ander 2 dimensionaal wezen zegt dat de kubus bestaat, ook al hebben ze de kubus zelf nooit met eigen ogen kunnen zien.
Weer anderen zullen hun gehele 2 dimensionale leventje vol twijfels blijven zitten. Twijfel….en nog eens twijfel.

Maar wij mensen leven in de 3de dimensie, en iedereen hier kan het bestaan van de kubus bevestigen. Niemand hier zal het bestaan van een kubus ontkennen of in twijfel nemen. Maar hoe moet je dat de wezens uit de 2de dimensie dat nou wijsmaken als ze ons nog niet eens kunnen zien?

Misschien heb je nu enig idee waar ik naar toe wil.

Wat voor de 2de dimensie wezens geldt, waarom zou dat niet voor ons 3de gelden.
Er gebeuren immers genoeg onverklaarbare dingen om ons heen.
Doordat wij hogere dimensies niet kunnen overzien, interpreteren wij net zoals sommige 2de dimensie bewoners de dingen hoe het ons uit komt. Of we geloven er helemaal niet in.

Er zijn mensen die geloven in een God of Goden, engelen, geesten, paranormale fenomenen, helderzienden/horende/voelende en nog een hele hoop andere dingen die niet 1,2,3 te verklaren zijn.
Een verklaring zou kunnen zijn dat al die onverklaarbare dingen niks anders is dan de kubus voor de 2de dimensie.
In hogere voor ons niet waarneembare dimensies, iets volstrekt normaals.
Niks god of goden, engelen, duivels of wat dan ook.
Gewoon een wezen uit een hogere dimensie, dat ons wel overziet, en zijn uiterste best doet ons 3de dimensie wezens iets bij te brengen van wat in hun wereld doodnormaal is.

Al sinds het begin van het menselijk bestaan is de mens geneigd dingen die het niet kan overzien en begrijpen, toe te schrijven aan de Goden of een God. Denk aan donderslagen, bliksem, aardbevingen, droogte, overstromingen het bestaan van de zon en maan. Allemaal dingen die aan de Goden werden toegeschreven. Er werden zelfs zoenoffers aan de Goden aangeboden in de hoop ze gunstig te stellen.

Nu weten we over al die dingen wel beter, en het heeft niets met welke God dan ook te maken.
Maar toch blijven er nog een hoop dingen over die de mensheid niet kan plaatsen, en nog steeds worden deze toegeschreven aan een god, duivel en wat al niet meer.

Waarom?
Het antwoord is simpel!
Omdat een paar 3 dimensionale wezens zéggen dat het zo is!!
Schuif de wonderen en rampen toe aan een goddelijk wezen en je hoeft je niks meer af te vragen, er ook niet meer aan te denken. Voor die mensen is de “kubus” gezien door de ogen van de 2de demensie bewoners, het alomvattende antwoord.

Ook voor de nergens in gelovende 3D’ers is het makkelijk, die hoeven ook nergens over na te denken. Wat ze zien bestaat, wat ze niet zien bestaat niet.

De denkers denken zich suf. Er wordt verondersteld dat er wel meerdere dimensies zijn, alleen nog moeilijk te bevatten en te bewijzen. Albert Einstein oa. maakte een begin met zijn beroemde relativiteitstheorie.

Wie weet wat, of wie er allemaal in de hogere dimensies zit opgesloten. Verleden, heden, toekomst, personen, gebeurtenissen, onbekende entiteiten? En wat zou het ons duidelijk proberen te maken?

Stel, dat er mensen onder ons zijn, die wel een glimp kunnen opvangen van andere dimensies. Het zouden de mensen kunnen zijn die we nu paranormale gave toekennen.
Stel, dat zij tussen de dimensies in, een doorgang hebben gevonden. En ook al begrijpen ze het zelf ook niet helemaal, ze zouden fungeren als een soort boodschapper tussen de andere dimensies en onze eigen 3de dimensie.
Deze mensen zouden de toekomst kunnen zien, die gevangen zit in zijn eigen dimensie, zo ook het verleden waar misschien de antwoorden liggen waar men zo desperaat naar op zoek is.
Kijk naar tv programma’s zoals het zesde zintuig.

In mijn ogen zou dit niets met het Goddelijke of paranormale te maken hebben, of iets bijzonders voorstellen. Deze mensen hebben een manier gevonden om zich te verplaatsen tussen de verschillende dimensies.

Een reis door de dimensies, misschien niet eens zo ver gezocht als men wel denkt.

Dit is natuurlijk mijn eigen kijk op iets wat mij al jaren biologeert, waar ik vaak over nadenk.
Verklaar me voor gek, of denk er over na. Aan jullie de keus.
Ik ben geen wiskundiglicht….. verre van dat. Uit gemakzucht heb ik dat vak laten vallen. Wat ik nu dus best wel jammer vind.
Maar dit zou volgens mijn beperkte kennis en denkvermogen, best wel eens een mogelijkheid zijn.

Ook wat je niet ziet bestaat!

Ook wat je niet ziet bestaat!

Vind “Mijn Gedachte Over” leuk op mijn Facebook pagina of volg mij op Twitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>